Aandacht voor energie

Het project Isopold is erkend en betoelaagd in het nieuwe wijkcontract ‘Rond Leopold’ (2013-2016). Inhoudelijk bouwt het verder op het voorbeeldproject Isoprim (09/2009-09/2011) en wil het in samenwerking met Casablanco vzw , een vereniging voor socio-professionele inschakeling, een antwoord bieden op specifieke problemen. Isopold viseert voornamelijk isolatiewerken aan achtergevels en daken, omdat we blijven vaststellen dat veel bewoners lijden onder te hoge energiefacturen omwille van hun slecht geïsoleerde woningen. Daarnaast wil het project ook werken aan een opwaardering van die woningen en de openbare ruimte van de wijk door isolatiewerken te combineren met een verfraaiing van de voorgevels.

De formule van het project is van die aard dat duurzame ontwikkeling en een verbeterde energieprestatie van woningen niet alleen een voorrecht is voor Brusselaars die over voldoende middelen beschikken. Naast het gebruikelijke werk van het renovatiecentrum laat het partnerschap tussen Buurthuis Bonnevie en Casablanco toe een publiek met bescheiden inkomen extra te motiveren tot isolatiewerken door gebruik te maken van voordelige omstandigheden (premies, Credal, ISP-onderneming…), door een vlotte communicatie met de aannemer te bevorderen, door het geven van advies tijdens de uitvoering van de werf.

Het renovatiecentrum gaf advies in 81 dossiers die zich binnen de perimeter van het wijkcontract bevonden, waarvan 55 Isopold-dossiers. Van de 55 Isopold-dossiers toonden 36 eigenaars interesse om samen te werken met isp-onderneming Casablanco. Het afgelopen jaar begeleidde Bonnevie vijf werven die door Casablanco werden uitgevoerd binnen het kader van Isopold.
Voor 2014 zijn er al drie Casablanco-werven en twee projecten die samenwerken met een andere onderneming gepland. Daarnaast werken we momenteel aan de voorbereiding van 23 potentiële werven in het kader van het partnerschap Bonnevie-Casablanco. Verder stellen we vast dat er vooral interesse is voor gevelverfraaiingswerken. In slechts een derde van de dossiers werd rond isolatie gewerkt. Deze werken worden vaak gecombineerd met andere werken: plaatsen van dubbele beglazing, werken aan verwarmingsketel, structurele werken…

De methodologie van de projecten Isoprim (2009-2011) en Isopold (2013-2016) heeft de voorbije jaren toegelaten het aspect ‘energie’ binnen het renovatieadvies structureel te verankeren. Vanuit onze ervaring kunnen we stellen dat er een grote verwevenheid is tussen renovatie- en energieadvies. We constateren dat het energievraagstuk en duurzaamheid inherent zijn aan renovatieadvies.
Vroeg of laat komen deze thema’s aan bod in de meerderheid van onze dossiers. De publiciteit die we het afgelopen jaar maakten rond het project Isopold, bracht veel bewoners naar Bonnevie, die zich wilden informeren, maar niet altijd binnen de voorwaarden van het project vielen.
Zo behandelde het renovatiecentrum, los van Isopold, 26/156 dossiers binnen de perimeter ‘Rond Leopold’ en 75/156 dossiers buiten deze perimeter, maar binnen de zone van Bonnevie. Het gaat hierbij veelal om complexe dossiers waar de energieproblematiek vaak deel uitmaakt van bredere renovatie- of bewoonbaarheidsvragen. Het thema ‘isolatie’ kwam minstens 77/156 keer aan bod. Hieruit leiden we af dat de interesse om energiebesparende werken (isolatie, raamprofiel, dubbele beglazing, verwarmingsinstallatie, gas/elektriciteitsinstallatie, enz.) uit te voeren relatief groot is, zeker ook omwille van de voordelige omstandigheden van het wijkcontract en de gewestelijke premies. Vooral de combinatie van beide gebruiken we als motiverende factor om nu een renovatieproject te starten.

2014-06-18 12:27:00

Isoleren? Begin met het dak

Het project “Isopold” geeft u de mogelijkheid om verschillende renovatiewerken, waaronder de verfraaiing van de voorgevel en de isolatie van uw dak en achtergevel, aan voordelige tarieven uit te voeren. Soms is het moeilijk, bijvoorbeeld omwille van financiële redenen, een globale renovatie van het huis te doen. De vraag is dus: aan welk type werken we bij voorkeur voorrang moeten geven?

Brusselse huizen zijn doorgaans zeer slecht geïsoleerd. Hierdoor spenderen we gemiddeld 50% tot 60% van onze energiefactuur aan verwarming. Bij slecht geïsoleerde huizen kan de warmte op verschillende manieren uit het huis ontsnappen: via de kieren van oude ramen en deuren, maar ook doorheen niet-geïsoleerde muren en daken. Omdat de warme lucht in huis stijgt, verliezen we vaak tot 37% van deze warmte via het dak.

Indien u dus energiebesparende maatregelen wil treffen, zoals het isoleren van uw gevel(s) en dak, of het plaatsen van super isolerende ramen, raden wij bewoners zoveel mogelijk aan te beginnen bij de isolatie van het dak. In de meeste gevallen is een dakisolatie relatief makkelijk te plaatsten indien de structuur en de dakpannen nog in goede staat zijn. Dit type werken zal ook het meest invloed hebben op de vermindering van uw energiefactuur, omdat u tot 25% zal kunnen besparen op de verwarmingskosten. Daarnaast zal u zich beter beschermen tegen koude in de winter en oververhitting tijdens de zomermaanden, uw comfort in huis zal daardoor aanzienlijk stijgen. Verder draagt u op een waardevolle manier bij aan de vermindering van broeikasgassen, zoals CO2 , omdat u in het algemeen minder energie zal verbruiken.
Bij isolatiewerken is het belangrijk het gepaste isolatiemateriaal te kiezen. Op de markt zijn verschillende soorten isolatiematerialen te vinden. Algemeen kunnen we twee groepen onderscheiden, de ‘duurzame isolatiematerialen’ en ‘klassieke isolatiematerialen’. Die laatste groep is doorgaans minder milieuvriendelijk omdat dit type isolatiematerialen uit chemische en minder duurzame materialen is samengesteld. Bovendien vraagt de productie ervan ook veel meer energie. Duurzame isolatiematerialen daarentegen zijn voor meer dan 85% samengesteld uit natuurlijke componenten (op basis van plantaardige of dierlijke vezels). Hoewel het isolatievermogen van natuurlijke materialen iets minder performant is, raden wij deze toch aan uit milieuvriendelijke overwegingen. Door de juiste dikte (materiaalafhankelijk) te kiezen, bereiken we met dit soort materialen een even sterk isolerend vermogen als bij de milieuonvriendelijke materialen. Spijtig genoeg zijn natuurlijk isolatiematerialen nog altijd duurder dan de klassieke materialen, maar deze meerkost verdient u zeer snel terug via de besparingen op uw energiefactuur. Daarnaast geven de energiepremies een extra bonus bij de keuze van een duurzaam materiaal.

Nadat u de werken hebt uitgevoerd, krijgt u bovendien een beter rapport via uw EPB-certificaat, dit geeft via verschillende categorieën weer hoe energiezuinig uw huis is. Een beter resultaat betekend bijgevolg ook dat u voor uw huis bij eventuele verkoop een hogere prijs kan vragen. Isoleren van het dak, maar ook de rest van het huis, loont dus zeker de moeite. Het is goed voor uw portemonnee en het milieu.

2014-01-16 15:45:49

Isoleren is winnen!

Buurthuis Bonnevie en de vzw Casablanco (sociaal inschakelingsbedrijf) zullen in het kader van het wijkcontract ‘Rond Leopold’ het werk verder zetten, dat ze met Isoprim begonnen waren, namelijk: isoleren voor weinig geld.

Isoprim was een pro-actief partnerschap waarmee we de eigenaren uit de buurt alle ingrediënten aanreikten om voor weinig geld grote isolatiewerken uit te voeren. De kandidaten die intekenden bij Isoprim voor dakisolatie konden van verschillende premies genieten: een premie voor renovatie, een energiepremie en een fiscale aftrek, samen goed voor 30 à 80% van de renovatiekosten. Isolatiewerken zijn de werken die de meeste premies opleveren. De kandidaten konden bovendien aanspraak maken op een groene lening van 0% intrest om hun werken te financieren. De ploeg van Buurthuis Bonnevie neemt meestal ook de tijd voor een huisbezoek om te evalueren wat er allemaal moet gebeuren.

Het verschil tussen Isoprim en Isopold
Isoprim was bedoeld voor eigenaars met een laag inkomen uit Molenbeek. Het wijkcontract dat gefinancierd wordt door de gemeente en door het Gewest, richt zich daarentegen tot alle eigenaars binnen de zone van het wijkcontract (zie kaart). Isoprim gaf u de gelegenheid om uw dak en uw achtergevel te isoleren. Nu komt Isopold ook tussen om uw voorgevel te renoveren. In het verleden gebeurde het meer dan eens dat een gezin bij ons kwam met vragen over de renovatie van de voorgevel en uiteindelijk het dak en de achtergevel isoleerde. Dat zorgde voor een pak minder energiekosten. De voorbije twee jaar kwamen er 60 renovatieprojecten binnen bij Isoprim waarvan er vandaag 19 gerealiseerd zijn. Renoveren vraag tijd. Vandaar dat een aantal dossiers nog niet afgerond zijn.
Isopold loopt over 4 jaar in plaats van 2. We hopen dat er des te meer gezinnen in staat zullen zijn om te renoveren en hun woning te verbeteren. We nodigen u uit om het resultaat te komen bekijken in Buurthuis Bonnevie. We kunnen u in contact brengen met de eigenaars die de stap waagden. U kan dan zelf oordelen over de situatie voor en na de werken.

Als u binnen de perimeter van het wijkcontract Rond Leopold woont en uw woning wil renoveren of isoleren, of het nu om grote of kleine werken gaat, en of u veel of weinig van isoleren afweet, aarzel niet om contact met ons op te nemen. De permanentie zit iedere maandag op afspraak (of, na afspraak, en in uitzonderlijke gevallen, op een andere dag).

2014-01-16 15:30:35

Isoleer uw woning en trakteer uzelf op een prachtige gevel

2013-08-23 11:12:36

Ik profiteer ervan m'n dak te isoleren!

Dankzij het project ISOPOLD en de combinatie van de renovatie-, gevelverfraaings- en energiepremie van het gewest en de Brusselse groene lening aan 0%, kan u uw woning aan een heel voordelige prijs isoleren en opfrissen.

2013-07-08 16:00:15

firstnext1 )  prevlast

vzw Buurthuis Bonnevie - Maison de Quartier Bonnevie asbl
Bonneviestraat 40 - 1080 Molenbeek - T: 02 410 76 31 - F: 02 411 80 33

Isopold

In het kader van het nieuwe wijkcontract 'Rond Leopold' (2013-2016) bouwen we met ISOPOLD verder op de principes van het pilootproject Isoprim. We merkten dat de interesse voor energie bij de buurtbewoners stijgt. Dat motiveert ons om samen met hen verouderde en energieverslindende woningen te renoveren.

Nogmaals slaan vzw Buurthuis Bonnevie en Casablanco vzw de handen in elkaar om de komende vier jaar bewoners te begeleiden in hun renovatieprojecten. Samen met de bewoners bouwen Bonnevie en Casablanco aan renovatieprojecten die streven naar een betere levenskwaliteit. Via sensibilisering proberen we samen het energievraagstuk van de woning op te lossen en werken we tegelijkertijd ook aan een opwaardering van de wijk door de gevels onderhanden te nemen.