firstnext1 )  prevlast

Huurderspermanentie: 1/1

De wooncrisis

Uit het jaarverslag van 2009

De wooncrisis wordt ongelukkig genoeg steeds groter. Ook de probleemsituaties waar we mee te maken krijgen worden steeds groter. In de huisvestingspermanentie van buurthuis Bonnevie genieten sensibilisatie voor de rechten en plichten van de huurder en de strijd voor het recht op wonen absolute voorrang. De armoede waarin een deel van de huurders in Molenbeek leeft, bevestigt de woonproblematiek. Tegelijk moeten we vaststellen dat de woonproblematiek zich niet tot de huurders beperkt: ook bewoner-eigenaars kampen ermee. De huisvestingspermanentie luistert naar de nood en de bekommernissen van de buurtbewoners, en ontwikkelt projecten en reikt instrumenten aan om zo goed mogelijk aan deze nood tegemoet te komen.

De problemen

De problemen waarmee de bewoners in de buurt te kampen hebben zijn talrijk en complex. De meeste mensen die bij ons terechtkomen zijn op zoek naar een nieuwe woning. Heel vaak vragen de mensen hulp bij deze zoektocht omdat hun woning te klein is voor hun gezin en/of in slechte, of onbewoonbare staat is. Deze zoektocht is verre van eenvoudig. Om te beginnen is er de stijging van de huurprijzen die de keuzemogelijkheden sterk beperkt voor mensen met een laag inkomen. Maar daarbovenop zijn eigenaars vaak niet geneigd om een woning te verhuren aan iemand die moet rondkomen met een leefloon en worden potentiële huurders ook nog eens gediscrimineerd omwille van hun afkomst. Dit gebeurt nog al te vaak, ondanks de wettelijke remmen die werden ingebouwd. Mensen die hiervan het slachtoffer zijn, zien zich genoodzaakt telkens opnieuw een minderwaardig en niet-conforme woning te aanvaarden.
De gebrekkige kennis van hun rechten en plichten als huurder is een van de grootste problemen van ons publiek. Een huuropzegging, een indexering van de huur of een verlenging van de huur die niet conform de voorschriften is, is niet makkelijk op te sporen als men de regels niet kent. Veel te vaak remt de angst voor conflicten als men iets onderneemt, deze huurders af, zodat wij verplicht zijn om spoedoplossingen te zoeken.

Cijfers

De aanvragen om sociale hulp ivm huisvesting verminderen niet, wel integendeel.
In 2009 volgden we in totaal 350 dossiers: 185 nieuwe aanvragen en 157 dossiers die het voorwerp uitmaken van een opvolging op lange of middellange termijn. 66,01% van het publiek dat wij zien in de huispermanentie moet rondkomen van een vervangingsinkomen waarvan 40,86% een OCMWuitkering heeft.

De antwoorden

Meestal is het eerste wat we doen in de woonpermanentie: informatie geven over de rechten en
plichten van huurders. Het verstrekken van info over de verhuis-, installatie en huurtoelage (VIHT) is ook een belangrijk onderdeel van onze werking.
Als we geen snelle oplossing vinden voor de problemen waarmee mensen bij ons aankloppen, kan informatie over financiële hulp en de wetenschap dat er een tussenkomst mogelijk is om de huur te betalen, een uitzicht bieden op de oplossing van hun problemen. Hoewel de VIHT in vele dossiers tussenkomen, moeten we er toch op wijzen dat er in vele andere gevallen geen tussenkomst mogelijk is.
De nieuwe woning en de sociale situatie van de aanvrager moeten inderdaad aan de voorwaardenvan de VIHT beantwoorden. De VIHT is weliswaar een reddingsboei voor ons publiek, maar het is geen wapen tegen de steeds hogere huurprijzen in Brussel.
In de huurpermanentie bieden wij tevens juridische bijstand. Sinds enkele jaren werken we nauw
samen met een aantal advocaten en juristen. Wij volgen de rechtszaken bij de vrederechter op de voet om ons publiek te kunnen informeren over wat er op het spel staat en hoe hun dossier evolueert. Zonder begeleiding lopen ze vaak verloren.

Sociaal verhuur kantoren

Buurthuis Bonnevie wenst haar samenwerking met de SVK’s verder te zetten en te versterken. We sloten in het verleden een overeenkomst met de vzw Baita om gezamenlijk zeven woningen te beheren. In 2009 groeide het aantal uit tot negen. Ook met de vzw Ieder zijn huis sloten we een overeenkomst. We stellen vast dat een aantal van onze kandidaten bij hen een woning kregen toegewezen. Om de kans op een gunstige afloop van de aanvragen te vergroten,
updaten we heel nauwgezet, twee keer per jaar, de lijst met de kandidaturen.
In de strijd tegen de groeiende huurprijzen en de onbewoonbaarheid van woningen, is deze samenwerking met sociaal verhuurkantoren een belangrijke stap voorwaarts. Het is meteen de reden waarom wij zoveel belang hechten aan dit project.
In 2009 schreef het gemeentelijk sociaal verhuurkantoor MAIS geen kandidaten meer in. De samenwerking ligt op het niveau van het beleid en de uitvoering van werken door de klusjesdienst.

Tijdelijke woningen

De gemeente Molenbeek stelt de laatste jaren verschillende tijdelijke woningen ter beschikking. Ze kunnen ingezet worden in de strijd tegen de onbewoonbaarheid.
In nauwe samenwerking met de cel huisvesting van de gemeente, proberen we situaties
die naar ons gevoel problematisch zijn, van dichtbij op te volgen. De cel huisvesting staat in voor de opvolging van de eigenaars die niet in regel zijn.
Wij stellen alles in het werk om de huurders, eens de werken uitgevoerd zijn, terug te laten keren naar hun woning. De gemeentelijke transitwoningen werden eind 2008 ingehuldigd en zijn een goed antwoord op de vraag naar tijdelijke oplossingen voor huisvestingsproblemen. Voor mensen die hiervoor in aanmerking komen, kunnen wij een kandidatuur indienen.

2010-04-03 14:30:53

firstnext1 )  prevlast

vzw Buurthuis Bonnevie - Maison de Quartier Bonnevie asbl
Bonneviestraat 40 - 1080 Molenbeek - T: 02 410 76 31 - F: 02 411 80 33

Huurderspermanentie

Twee maal per week, op dinsdagnamiddag en donderdagvoormiddag, kunnen huurders uit de buurt met hun vragen bij de permanentie terecht: is je huurcontract correct? hoe schrijf je je in voor een sociale woning? wat doe je als je woning onbewoonbaar is?...
Enkel op afspraak.