Passief wonen - De boodschap van l'Espoir

   [...]

De Nederlandse ondertiteling is beschikbaar via Youtube.

2013-12-10 10:38:17

Het cahier "Passief Wonen, project Espoir"

U kunt hier de PDF versie van het cahier terugvinden.
Om een papier versie te krijgen, gelieve contact opnemen met Donatienne via donatienne.hermesse@bonnevie40.be.

2013-11-15 12:04:27

Gedetailleerd programma van de Ronde Tafel van 4 september 2013

Passief wonen vandaag om de bewoners van morgen voor te bereiden: ervaringen en denkpistes rond het goed beheer van passiefwoningen en de manier waarop hun bewoners ermee omgaan

Locatie: Vierwindenschool, Merchtemsesteenweg 9, 1080 Molenbeek

12:00 Onthaal (drank en broodje): Les uns et les autres (sociaal restaurant)

12:15 Geleid bezoek aan de passiefschool Vierwinden door Mathias Steels (Ned) van Plan-a architecten

13:00 Introductie en doelstelling van de ronde tafel door Marie-Claire Migerode (Ned) van Buurthuis Bonnevie

13:15 Voorstelling van het cahier 'Passief wonen - Project Espoir' door Lorella Pazienza & Donatienne Hermesse (Ned/Fr) van Buurthuis Bonnevie

14:00 'Passief wonen – De boodschap van l’Espoir' voorstelling van de Film van Thomas Dusseau( Ned/Fr)

14:15 Commentaar van de specialisten:
- Ismaël Daoud (Fr), Politiek adviseur, Duurzaam Bouwen en Energie van het Kabinet van de Minister van Leefmilieu, Energie en Stadsvernieuwing van de Brusselse Hoofdstedelijk Regering
- Joséphine Mukabucyana (Fr), bewoonster van l’Espoir
- Olivia Debruyne (Fr) van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek, Dienst Gesubsidieerde Projecten
- Grégoire Clerfayt (Fr) van Leefmilieu Brussel – Brussels Instituut voor Milieubeheer, Directie Energie
- Corentin Voglaire (Fr), Ingenieur van speciale technieken studie en van conceptie in energetische performance van MK Engineering /Office studie speciale technieken

16:00 Debat onder leiding van Geert De Pauw (Ned/Fr) van Community Land Trust Bxl

16:30 Drankje

2013-07-30 10:37:01

Ronde Tafel Passief Wonen op woensdag 4 september 2013

Passief wonen vandaag om de bewoners van morgen voor te bereiden: ervaringen en denkpistes rond het goed beheer van passiefwoningen en de manier waarop hun huurders ermee omgaan.

In de huidige context van ‘Alles passief in 2015’, willen wij ons leerproces toelichten en samen met de betrokken overheden en diensten nadenken over hoe toekomstige huurders van sociale passiefwoningen hun woning optimaal kunnen benutten. Tijdens het rondetafelgesprek zullen we ons cahier voorstellen en uitdelen, waarin we onze ervaringen beschrijven van twee jaar begeleiding van de gezinnen van Espoir.

Locatie:
Vierwindenschool,
Merchtemsesteenweg 9,
1080 Molenbeek

Programma :
12:00 Onthaal (drank en broodje) en geleid bezoek aan 12:00 de passiefschool Vierwinden
13:00 Voorstelling van het cahier Passief Wonen en getuigenis van de gezinnen van Espoir
14:30 Commentaar van de specialisten
16:30 Drankje 

Vanaf 1 augustus 2013 zal er een gedetailleerd programma ter beschikking zijn op onze website, waarin u ook een lijst zal vinden met de sprekers.

2013-07-02 15:33:34

L'Espoir wint de Blue House Prize

   [...]

L'espoir is de eerste laureaat van de Blue House Prize voor duurzaam en betaalbaar bouwen, uitgereikt door de Stichting voor de Toekomstige Generaties. De prijs bekroont het ontwerp van architect Damien Carnoy en het hele proces dat tot het project heeft geleid. Dat is een fantastische bekroning. Lees er alles over op de website van de prijs: www.bluehouseprize.be

2012-11-26 14:53:36

firstnext1234 )  prevlast

vzw Buurthuis Bonnevie - Maison de Quartier Bonnevie asbl
Bonneviestraat 40 - 1080 Molenbeek - T: 02 410 76 31 - F: 02 411 80 33

Espoir

Het project L'Espoir bestond uit de bouw van veertien koopappartementen voor gezinnen met een laag inkomen. Het was het resultaat van een samenwerking tussen het Buurthuis, het Brussels Woningfonds, CIRE en veertien Molenbeekse gezinnen, verenigd in de feitelijke vereniging L'Espoir. De woingen werden ingehuldigd in september 2010. De woningen beantwoorden aan de passief-norm, en zijn volledig opgetrokken uit hout. De bewoners werden van bij de start van het project, in 2004, nauw betrokken bij de realisatie.