BLOEMENMARKT

Dit jaar zal de bloemenmarkt plaatsvinden

op woensdag 19 mei
voor ons lokaal in de Geneffestraat nr. 12
van 11.00 tot 19.00 uur.

Om er zeker van te zijn dat jullie de planten krijgt die jullie willen, kunt u bijgaand bestelformulier invullen en aan mij opsturen. BESTELLING TEN LAATSTE 10/05/2021

Geen inspiratie ? Geen nood, er zal ook een hele voorraad planten beschikbaar zijn dezelfde dag voor spontane aankopen.

In elk geval, bestellingen of niet, planten worden ter plaatse betaald.

VRAAG FELICIEN OM UW BESTELFORMULIER AAN FELICIEN OP 0456 12 64 48 of 02 410 76 31

VanMijnJardin is een burgerinitiatief. Het ondersteunt mini-projecten in Burkina Faso met de opbrengst van zelf gekweekte scheuten van kamerplanten en tuinplanten.

2021-04-30 11:27:07

Bloemen- en Groentenmarkt

Woensdag 11 mei in het Bonneviepark tussen 14:00 tot 19:00 uur.

Eenjarige en doorlevende planten,
kruiden en groenten

Voordelige prijzen

2016-04-28 09:53:26

Project Groene Brug

Groene Brug is de link tussen verschillende groenprojecten in de perimeter van het wijkcontract Leopold II van de gemeente Molenbeek

Groene Brug maakt de verbinding tussen:
1) de groenaanleg in de straten van de perimeter van het wijkcontract rond Leopold II
2) de pedagogische tuin in de Toekomststraat
3) het nieuwe project ‘boomgaard’ op het leegstaand terrein in het verlengde van het park de kleine Zenne
4) het project groene wijken, een initiatief van Inter Environnement Bruxelles met steun van de Minister van Leefmilieu van het Brussels Gewest en Leefmilieu Brussel.


Via het project Groene Brug willen de bewoners hun buren aansporen om het groen in de straten dat ze hebben aangelegd, samen te onderhouden. Door de verbinding van de projecten, kan er kennis uitgewisseld worden en hulp gevraagd worden op cruciale momenten. De deelnemers helpen mekaar om de hele buurt bij hun activiteiten te betrekken, zoals de compost van de pedagogische tuin of het onderhoud en de oogst van de (toekomstige) boomgaard, groenaanleg in de straten en het project groene wijken.

Activiteiten Groene Brug
In het kader van Groene Brug werden er verschillende activiteiten georganiseerd om het project bij een breder publiek bekend te maken en om een ontmoeting te organiseren tussen de verschillende deelnemers. Op die manier raakten ook andere bewoners betrokken: zij brachten hun kompost naar de pedagogische tuin, schreven zich in om een eigen groentebak te krijgen of dienden een project groene wijken in om hun straat op te fleuren.

Linken
- Tijdens het Bonneviefeest kan men bloemen en groenten aan voordelige prijzen aankopen.
- Tijdens de plantacties in de Courtoisstraat, de Werkhuizenstraat en de Pastorijstraat werden bewoners gemobiliseerd om deel te nemen aan de vorming rond composteren in de pedagogische tuin in de Toekomststraat.
- Tijdens het straatfeest in de Courtoisstraat, kon je aan de stand van Buurthuis Bonnevie een zaai-atelier volgen en leren hoe je kruiden in potten kan zaaien. Je kon er ook uitleg krijgen over het compostproject van de pedagogische tuin Toekomststraat.
- Tijdens een feest in de pedagogische tuin Toekomst was er opnieuw een zaaiatelier. De bezoekers werden aangemoedigd om balkonbakken aan hun huis te hangen of aan de hekkens van de hoeken van de straat. En er werd uitleg gegeven over de stand van zaken van het boomgaard-project.

2015-09-15 18:18:22

Groene wijken Werkhuizenstraat 2015

Woensdagnamiddag 6 mei 2015 installeerde buurthuis Bonnevie en 2 netheidsagenten samen met bewoners van de Werkhuizenstraat een bloemenstand op de hoek van de kleine Courtoisstraat en de Werkhuizenstraat.
vanaf 14u tot 16u konden bewoners van de werkhuizenstraat hun bloembak of 2 bloemenmanden die in het eerste jaar werden aangekocht komen vullen met potaarde en bloemen. Alle bewoners van de werkhuizenstraat kwamen hun manden en bakken vullen. Het was een gezamenlijke plantactie!
Met het budget van het tweede jaar konden per huis (in totaal 17 woningen) 2 extra bloempotten aangekocht worden en ook gevuld met potaarde en bloemen.
De werkhuizenstraat zag er nu nog beter uit dan het voorbije jaar met nog meer bloempotten! vergelijk de foto maar met die van 2014!

2015-07-09 17:32:20

Groene wijken Pastorijstraat 2015

Op woensdagochtend 6 mei organiseerde Luiza en haar man samen met buurthuis Bonnevie een plantactie in de Pastorijstraat in kader van het project groene wijken van het Brussels Gewest. We kregen plots hulp van 2 netheidsagenten en dat was welgekomen. Jammergenoeg waren net die ochtend alle winkels gesloten en ook de 2 moskeeën in de straat waren gesloten. Dus vulden we zelf een heel aantal bloemenkorven. Nochtans waren ze verwittigd, want ze hadden een uitnodiging in de bus gekregen. Het was het tweede jaar van het project groene wijken, met het verkregen budget konden alle bloemenkorven en bloembakken voor op de vensterbank die in het eerste jaar aangekocht werden weer gevuld worden met potaarde en bloemen.
En met het overschot van het budget werden bloembakken aangekocht die konden vastgehecht worden aan de hekkens op de hoek van de pastorijstraat en de Merchtemsesteenweg.
De pastorijstraat had opnieuw een mooiere uitstraling met de vele gekleurde bloemenmandjes.

2015-07-09 17:15:33

firstnext12345 )  prevlast

vzw Buurthuis Bonnevie - Maison de Quartier Bonnevie asbl
Bonneviestraat 40 - 1080 Molenbeek - T: 02 410 76 31 - F: 02 411 80 33

ExtraVert

Duurzame wijken

Het project extra-vert werd opgestart in het wijkcontract (2005) Werkhuizen-Mommaerts. Tijdens de gemeentelijke voorstudie van het wijkcontract signaleerden verschillende bewoners de grote dichtheid van de wijk en het gebrek aan groen. Buurthuis Bonnevie kreeg de opdracht om bewoners te betrekken bij het aanleggen van geveltuintjes voor de periode september 2006 tot december 2009. Het buurthuis wil dit project als een springplank gebruiken om breder te werken aan het leefmilieu, vanuit het perspectief van duurzame wijken.

Geveltuintjes

In de eerste plaats werd er gewerkt aan het ondersteunen van bewoners die een geveltuintje willen aanleggen, zowel in de straten die heraangelegd zullen worden in het wijkcontract als in de andere straten. Met de schepen van leefmilieu en de verantwoordelijke van de dienst openbare werken werden afspraken gemaakt om dit project zo efficiënt mogelijk te laten verlopen en een goede samenwerking te hebben tussen de verschillende intervenanten.

Groene eilandjes

Bij de bouw van het appartementsblok voor 21 gezinnen in de Sint Jozefstraat werd een binnenruimte vrij gemaakt. Het grasveldje heeft weinig ecologische waarde terwijl het zowat de enige groene ruimten voor het gehele huizenblok is. Het Woningfonds bood ons aan om de tuin natuurvriendelijker in te richten met hulp van een onderneming en maakte hiervoor een budget vrij. In tussentijd organiseerden we activiteiten rond natuureducatie voor de kinderen in de tuin en hielpen de kinderen mee met de ecologische heraanleg en onderhoud van de tuin.

Binnenkoer van Dienstencentrum Randstadt

Hier werd een compostvat voor de keuken geinstalleerd en werd er een voorstel uitgewerkt voor het ingroenen van een muur van de binnenkoer. Samen met de leerlingen van brusselleer die les volgen in Randstadt en onder begeleiding van GREEN vzw werd deze muur aangeplant. De aanplanting van de muur werd ingehuldigd voor het publiek, de senioren, van het dienstencentrum randstadt.

Mobiliteitsdag

Op autoloze zondag nodigen we buurtbewoners en andere geïnteresseerden uit om verschillende facetten van Molenbeek te ontdekken, zoals gekende en minder gekende groene eilandjes van Molenbeek.

Bloemenmarkt

Tijdens de maand mei wordt er een bloemenmarkt georganiseerd in het Bonneviepark, waarbij aandacht gegeven wordt aan sensibiliseringsactiviteiten omtrent leefmilieu. Een activiteit waar zowel oude als nieuwe bewoners van Molenbeek interesse voor hebben en die hierom jaarlijks herhaald zal worden.