Duurzaam Molenbeek

   [...]

2015-07-29 11:54:56

Stand van zaken van het project AmbaPa


Stand van zken van het project AmbaPa.pdf (1.09 MB)

2015-07-09 16:42:55

AmbaPa, een jaar later

Op dinsdag 16 juni keerden de Ambassadeurs du Passif samen met buurthuis Bonnevie terug naar de bewoners van de Vanderdussenstraat. De meesten betrokken hun appartement in de winter van 2013-2014. Een eerste ontmoeting met de Ambapa vond reeds plaats kort na hun verhuis in januari 2014.
Tijdens een tweede gezellige bijeenkomst, waar alle huurders vertegenwoordigd waren, deelden ze met ons de gebeurtenissen van het afgelopen jaar. We deelden ervaringen en moeilijkheden aan de hand van een ‘waar’ of ‘niet waar’-spel, een puzzel die de weg uitbeeld die het verluchtingssysteem uitlegt en de ‘tips&trics’ van onze ervaringsdeskundigen, de Ambapa. De deelnemers stelden vragen en leggen uit met welke handelingen en gewoontes ze moeilijkheden hadden, wat ze niet goed hadden begrepen, … . Deze uitwisseling laat de bewoners van de Vanderdussenstraat opnieuw herinneren aan de kleine en grote principes van een passief woning.

2015-06-29 16:21:11

Animaties AmbaPa

In het voorjaar 2015 zijn de Ambassadeurs du Passif en Buurthuis Bonnevie erg actief geweest in de nieuwe passief gebouwen van de gemeente. We ontmoetten tijdens drie ateliers 18 bewoners van 3 verschillende gebouwen (DeCockstraat, Toekomststraat en Genstesteenweg).
De bedoeling van deze ontmoetingen was de bewoners wegwijs te maken met de nieuwe gewoontes die ze zullen moeten toepassen in hun nieuwe woning om er comfortabel te leven in een gezonde omgeving. Bovendien zijn ze instaat om door de kleine aanpassingen grote energiebesparingen te bekomen. Dit doen we in samenwerking met de Gemeente Molenbeek die het, als eigenaar van de gebouwen, belangrijk vindt dat deze op een duurzame manier bewoond worden.
Deze korte ontmoetingen waren vruchtbare momenten, een rijke uitwisseling, zowel op menselijk als technisch gebied.
Afspraak binnen een jaar: om een feedback te krijgen over hoe de huurders hun eerste jaar in de passief woningen doorbrachten.

2015-06-29 16:12:15

De AMBAPA bezoeken Liverpool-Industrie

Molenbeek heeft er weer een nieuw passief gebouw bij, het bevindt zich op de hoek van de Nijverheidskaai met de Liverpoolstraat. Sinds enkele jaren worden er in de gemeente Molenbeek passieve woningen gebouwd. Deze woningen zullen later worden verhuurd door de gemeente.

Om de nieuwe bewoners van deze passieve woningen voor te bereiden bezoeken de Ambassadeurs eerst het gebouw, samen met een architect van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en een verantwoordelijke van de dienst Gemeentelijke Eigendommen van de gemeente Molenbeek. Daarna zullen de Ambapa via hun eigen ervaring en met voorbeelden uit hun leefomgeving de principes van “Passief wonen” en het functioneren van een passieve woning aan de nieuwe bewoners uitleggen tijdens een workshop.

Op zeer enthousiaste manier worden de Ambassadeurs rondgeleid in het nieuwe gebouw. Van top tot teen, of beter gezegd van dak tot kelder bestuderen we elk aspect dat belangrijk kan zijn voor de toekomstige bewoners. Er worden volop vragen gesteld en de ambassadeurs twijfelen niet om in discussie te gaan met de architect van de gemeente.

Het nieuwe gebouw bevat 16 appartementen (van studio’s tot appartementen met 5 kamers), plaats voor IBO, een kantoortje voor de bediening van de nabijgelegen brug, een wassalon en een soepbar.

Naast het prachtige uitzicht op Brussel, kunnen we op het dak ook de zonnepanelen bestuderen. Ze zullen het gebouw voorzien van elektriciteit . Verder bevindt er zich ook het enorme doolhof van buizen van het gemeenschappelijke ventilatie systeem. In de appartementen hebben de Ambapa vooral aandacht voor de praktische dingen: hoe kan ik de temperatuur instellen? Hoe moet ik mijn gordijnen hangen? Kan ik een luster hangen? Hoe moet ik de dampkap onderhouden? …etc. Verder merken we op dat er veel aandacht werd besteed aan licht en ruimte. De architect heeft een aantal grote ramen voorzien met prachtige zichten op de buurt. Ook de buitenruimte wordt optimaal benut. Zo heeft de architect het gebouw voorzien van groendaken, die ‘s zomers de omgeving zullen opfleuren. Zowel de bewoners als de buren kunnen genieten van deze gemeenschappelijke ‘tuin’.

De Ambapa zijn er klaar voor, nu is het wachten tot de toekomstige bewoners verhuizen…

2015-04-07 18:07:32

firstnext12 )  prevlast

vzw Buurthuis Bonnevie - Maison de Quartier Bonnevie asbl
Bonneviestraat 40 - 1080 Molenbeek - T: 02 410 76 31 - F: 02 411 80 33

Ambapa

In 2010 betrokken 14 gezinnen hun passieve woning in het project Espoir. We begeleidden hen in het goed bewonen van hun passieve woning. In 2012 besloot het Brussels Hoofdstedelijk gewest voor alle openbare nieuwbouw de passief standaard op te leggen. Dit betekende op korte termijn een belangrijke toename van energiezuinige sociale woningen.

Uit onze ervaring met Espoir leerden we dat een actieve betrokkenheid van de bewoners noodzakelijk is opdat deze woningen hun energie doelstellingen zouden halen én duurzaam zijn.
Om een bijdrage te leveren aan deze uitdaging, startten we het Project AmbaPa. Bonnevie vormt een aantal bewoners als Ambassadeurs die hun kennis als ervaringsdeskundige delen met gezinnen die een passieve gemeentewoning toegewezen krijgen.

Via dit project in samenwerking met de gemeente Molenbeek realiseerden we ons dat er zich nog andere uitdagingen stellen. Ze betreffen het begrijpen en het beheersen van de nieuwe technieken en technologieën en het onderhoud ervan in dit nieuwe type constructies.

Bonnevie wil haar praktijkkennis uitdragen naar de overheid in functie van een duurzaam woonbeleid.
Het pleit tevens voor een actieve betrokkenheid van burgers. Het inschakelen van bewoners laat hen tevens toe een bijdrage te leveren aan een maatschappelijk vraagstuk dat ons allen aangaat, dat van de klimaatuitdaging.