firstnext123 )  prevlast

Samen Renoveren (RenoLab-C): 2/3

ISSUES

Een beter inzicht in het gebruik van de technieken van zijn woning en de toepassing van regelmatig onderhoud zullen de veroudering van het gebouw en het verlies van zijn energieprestaties vertragen.

En het is dankzij de feedback van onze collega's die werken aan de projecten BHPE (BE subsidie) en Check Your Home (CRU subsidie) dat wij onze bouwlogistieke aanpak voor renovatieadviseurs verbeteren.

Tijdens de LivingLabs-studie hebben we de tijd kunnen nemen om de renovatietrajecten te analyseren van een groep bewoners die door onze adviseurs werden begeleid. Zo konden wij de verschillende obstakels belichten die zich voordoen in dit proces van streven naar duurzaamheid in de huisvesting.

2021-04-26 21:33:04

MET TOEGEWIJDE BEWONERS DIE DE INSTRUMENTEN TESTEN EN VERBETEREN

2021-04-26 21:29:05

HOE KOMT U TOT EEN OP MAAT GESNEDEN STAPPENPLAN ?

2021-04-26 21:14:12

ENKELE CIJFERS

2021-04-26 21:12:13

SAMEN RENOVEREN en DE RENOVATIESTRATEGIE 2030-2050

Het doel van "RénovonsEnsemble" is renovatiemodellen voor te stellen om de Europese klimaatdoelstellingen te bereiken door het renovatietempo van woningen te verhogen dankzij nieuwe instrumenten die de uitvoering van werkzaamheden door eigenaars zullen aanmoedigen.

Wij benaderen de analyse van de te verrichten werkzaamheden op een transversale en duurzame manier om een "no regret"-oplossing voor toekomstige ontwikkelingen voor te stellen. De analyse van de gehele woning en de vertrouwensrelatie die met de bewoner wordt opgebouwd door middel van individuele en collectieve ontmoetingen zijn de essentiële elementen om de adviezen te prioriteren ten aanzien van de urgentie, de kwaliteit van het leven, de kwaliteit van de woning en het effect op de vermindering van broeikasgassen.

Aldus zullen de belangen zoals het behoud van de patrimoniale elementen, de valorisatie van de materialen van hergebruik, de aanpasbaarheid van de huisvesting voor de ouder wordende mensen of het dragen van handicaps, maar ook de update van het begrip comfort gelijktijdig bij de studie worden gebracht. Na analyse van de hindernissen die de bewoner ondervindt, of deze nu verband houden met het ecosysteem en/of de techniek, wordt een gepersonaliseerd advies, aangepast aan de doelstellingen, overgebracht en toegelicht. Dit kan advies zijn over financiële regelingen (voor arme eigenaars), projectplanning (indien een bouwvergunning vereist is), renovatie of gebruik/onderhoud.

Met dit project hopen wij eenvoudige en doeltreffende instrumenten te ontwikkelen die het renovatieproces toegankelijker maken voor de bewoners, maar ook voor de werknemers die hen begeleiden, door de ontwikkeling van een gemeenschappelijke toepassing tussen verschillende diensten die dezelfde doelstellingen zullen nastreven.

2021-04-26 20:33:53

firstnext123 )  prevlast

vzw Buurthuis Bonnevie - Maison de Quartier Bonnevie asbl
Bonneviestraat 40 - 1080 Molenbeek - T: 02 410 76 31 - F: 02 411 80 33