ALARM

https://www.brusselsplatformarmoede.be/nl/17-oktober-2021

Campagne 17 oktober 2021
Warempel, een drempel!

Een participatief festival in het kader van de internationale dag van het verzet tegen armoede
Samen met het Vlaamse Netwerk tegen Armoede kiest BPA dit jaar voor het thema ‘maatschappelijke participatie’ als focus voor de jaarlijkse 17/10 actie.

Waarom?

Omdat armoede een structureel participatieprobleem is!
Omdat participatie een kwestie is van rechtvaardigheid!
Omdat participatie een sociaal grondrecht is!
Omdat participatie zorgt voor draagvlak, persoonlijke groei en goede oplossingen!
Wat en Hoe?

De 7 Brusselse VWAWN komen stevig uit hun kot op 17/10! Omdat we met zijn allen al lang genoeg binnen gezeten hebben en het overal kriebelt om over te gaan tot actie.
We organiseren een heus festival, met muziek en andere podiumkunsten en performances. Een aanklacht tegen alle drempels die de participatie van mensen in armoede in de weg staan en een ode aan alle bruggen die deze drempels helpen overwinnen. We beloven een mix van verschillende stijlen, van puur entertainment tot inhoudelijke statements. Van stevige rock tot samenzang. Alle 7 verenigingen dragen, elk op hun eigen manier een steentje bij.
We delen plein en podium met Rendre Visible l’ Invisible. We verzetten ons samen tegen de armoede, elk met ons eigen aanbod.

Het programma

vanaf 13h doorlopend: getuigenissen, debatten, workshops en expo’s.
15u - 15u45: koor Les choux de Bruxelles
16u - 17u: Stevige Rock met Baka
17u45 - 19u: getuigenissen, gevolgd door Fanfare La Clinik du Dr. Poembak
19u: Fakkeltocht samen met Rendre Visible l’Invisible
Waar?

De Vismarkt, ter hoogte van Metrostation Sainte-Catherine

2 acties op 1 plein: Rendre Visible l'Invisible gaat samen met ons de strijd tegen armeode aan onder de titel "LA PAUVRETE préOCCUPERA BRUXELLES!
LEES HIER MEER OVER HET PROGRAMMA VAN RENDRE VISIBLE L'INVISIBLE

11-10-2021

vzw Buurthuis Bonnevie - Maison de Quartier Bonnevie asbl
Bonneviestraat 40 - 1080 Molenbeek - T: 02 410 76 31 - F: 02 411 80 33